Kiertotalous on kovassa kasvussa

Luontokato ja ilmastonmuutos. Vastuullisuus ja kestävä kehitys. Viestinnässä on paljon iänikuista vastakkainasettelua, kun kaikki energia tulisi kohdentaa tekoihin. Moni hiilijalanjäljen jättäjä kyllä tiedostaa omat ”syntinsä”,mutta ajattelee, ettei yksittäisillä teoilla ole juuri merkitystä. Tarvitaan siis suunnannäyttäjiä, aitoja esimerkkejä uskottavuudesta ja kenties kannustimiakin. Onneksi viime aikoina maailmalta on kajahtanut uusia,tarpeellisia ja tuoreita tekoja ja toiveita sen sijaan, että parjattaisiin vain alati kasvavista e-jätevuoria. Digitalisaatiossa on paljon hyvää, sen me olemme jo oppineet. Parhaimmillaan se mahdollistaa esimerkiksi turhan liikelennon väliin jättämisen. Mutta vastapainona on juuri nuo digitalisaation mahdollistavat laitteet ja niiden valmistaminen. Laitteita siis tarvitaan, mutta niitä on jo maailma pullollaan. Millä siis saada niiden elinkaaret mahdollisimman pitkiksi? 

Ranskassa hallitus on päättänyt tukea elektroniikkalaitteiden korjauskustannuksia. Aivan mahtava avaus elinkaarien pidennyspelille. 45 euroa kannettavan korjaukseen, 25 euroa puhelimen korjaukseen ja 15 euroa pölyimurin korjaukseen. Listalle lisätään tänä vuonna laitteita. Tavoite on pienentää e-jätekertymiä ja kannustaa kiertotalouteen. Aiheesta lisää infoa esim tämän videon kautta.

Ruotsissa sen sijaan ajetaan käärmettä pyssyyn, että uudelleenkäyttöön kunnostetuista elektroniikkalaitteista poistettaisiin ALV (kun se jo uushankinnan yhteydessä on kertaalleen maksettu). Tämä luonnollisesti lisäisi kuluttajien mahdollisuuksia tehdä kestäviä valintoja ja vahvistaisi yrityksiä, jotka haluavat panostaa kestävään kehitykseen. Kun laite saa uuden käyttäjän käsissä uuden elämän, elinkaari keskimäärin tuplaantuu. Aiheesta voi lukea lisää ruotsiksi täältä.

Toivomme todella näkevämme pian vastaavaa Suomessakin, sillä edelläkävijän jakkaralla me täällä haluamme olla. Ottaisiko Oy Suomi Ab haasteen vastaan?

Kun koittaa aika, ettei elinkaari kokonaisen laitteen kohdalla enää voi pidentyä, on tuiki tärkeää kierrättää kyseinen laite vastuullisesti. Komponenteista ja arvometalleista saadaan rakennusaineita uusiin vastaaviin laitteisiin sekä laitteisiin kuten tuuliturbiinit, sähköautojen akut tai aurinkopaneelit, jotka kaikki ovat tärkeitä vihreälle, digitaaliselle siirtymiselle vähähiiliseen yhteiskuntaan.

In English

The circular economy is growing

Biodiversity loss and climate change. Responsibility and sustainable development. There is a lot of confrontation in communication, when all energy should be focused on actions. Many people who leave a carbon footprint are aware of their own "sins", but think that individual actions do not matter much. We therefore need trendsetters, genuine examples of credibility and perhaps even incentives. Fortunately, recently, new, necessary and fresh deeds and hopes have poured out from around the world, instead of just slandering the ever-growing mountains of e-waste. There is a lot of good in digitalization, we have already learned that. At its best, it makes it possible, for example, to skip an unnecessary business flight. But the counterbalance is precisely those devices that enable digitalization and their manufacture. So we need equipment, but the world is already full of it. So how do you make their life cycles as long as possible?

In France, the government has decided to subsidize the cost of repairing electronic equipment. An absolutely awesome opening for a life-cycle extension game. 45 euros for the repair of a laptop, 25 euros for the repair of a phone and 15 euros for the repair of a vacuum cleaner. Devices will be added to the list this year. The aim is to reduce the accumulation of e-waste and encourage the circular economy. More info through this video.

In Sweden, on the other hand, there are discussion to remove VAT from refurbished electronic equipment (when it has already been paid for in the case of a new purchase). This would, of course, increase consumers' opportunities to make sustainable choices and strengthen companies that want to invest in sustainable development. When a device gets a new life in the hands of a new user, the life cycle on average doubles. For those who speak Swedish, more information here.

We really hope to see something similar soon in Finland as well, because we do want to be forerunners here. Would Oy Suomi Ab accept the challenge?

When the time comes that the life cycle of an entire device can no longer be extended, it is very important to recycle the device responsibly. Components and precious metals provide building blocks for new similar equipment and equipment such as wind turbines, electric car batteries or solar panels, all of which are important for the green, digital transition to a low-carbon society.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kiitos yhteydenotostasi. Olemme vastaanottaneet sen ja vastaamme sinulle viipymättä.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Saattaisit myös olla kiinnostunut

Huoltopalvelumme kattaa huollot koko Pohjois-Euroopan alueella. mcare sijaitsee Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Siksi pystymme toimimaan joustavasti ja nopeasti kun hätä sitä vaatii.